Thêm thông tin của trẻ
Cùng nhau phát triển
babystep.tv cung cấp những lời khuyên cho cha mẹ từ việc ngủ đến chọn quần áo 1 video = 1 phút = 1 lời khuyên thiết thực
Thêm thông tin của trẻ

Các bộ sưu tập

Hàng ngàn video được biên tập bởi các chuyên gia nghiên cứu về sự phát triển của trẻ với nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm.
Tải ứng dụng để trải nghiệm nhiều hơn
Xem các video bất cứ nơi nào và khi nào bạn muốn.
Sử dụng đơn giản
1
Thêm tên và tuổi của con bạn
2
3 video một tuần, tất cả đều liên quan đến bạn và trẻ
3
Áp dụng những lời khuyên và theo dõi sự tiến bộ trong gia đình!
Xem và chia sẻ các video trên mọi thiết bị
Thêm thông tin của trẻ
và xem những video lời khuyên từ các chuyên gia nghiên cứu về sự phát triển của trẻ liên quan đến bạn và con.